CWE Statistics for Jenkins Project

547
40
40
37
Contributor
92.5
CVE CNA Value Alignment NIST Value Reason
CVE-2020-2238(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2239(0 of 1) CWE-256 CWE-311 More specific CWE option available
CVE-2020-2240(1 of 1) CWE-352 CWE-352
CVE-2020-2241(1 of 1) CWE-352 CWE-352
CVE-2020-2243(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2244(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2245(1 of 1) CWE-611 CWE-611
CVE-2020-2246(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2247(1 of 1) CWE-611 CWE-611
CVE-2020-2248(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2249(0 of 1) CWE-256 CWE-311 More specific CWE option available
CVE-2020-2250(0 of 1) CWE-256 CWE-311 More specific CWE option available
CVE-2020-2251(1 of 1) CWE-319 CWE-319
CVE-2020-2252(1 of 1) CWE-297 CWE-295 CWE from CNA not within 1003 View
CVE-2020-2253(1 of 1) CWE-297 CWE-295 CWE from CNA not within 1003 View
CVE-2020-2254(1 of 1) CWE-22 CWE-22
CVE-2020-2255(1 of 1) CWE-862 CWE-862
CVE-2020-2256(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2257(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2258(1 of 1) CWE-863 CWE-863
CVE-2020-2259(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2260(1 of 1) CWE-862 CWE-862
CVE-2020-2261(1 of 1) CWE-78 CWE-78
CVE-2020-2262(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2263(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2264(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2265(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2266(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2267(1 of 1) CWE-862 CWE-862
CVE-2020-2268(1 of 1) CWE-352 CWE-352
CVE-2020-2269(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2270(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2271(1 of 1) CWE-79 CWE-79
CVE-2020-2272(1 of 1) CWE-862 CWE-862
CVE-2020-2273(1 of 1) CWE-352 CWE-352
CVE-2020-2274(1 of 1) CWE-312 CWE-312
CVE-2020-2275(1 of 1) CWE-22 CWE-22
CVE-2020-2276(1 of 1) CWE-78 CWE-78
CVE-2020-2277(1 of 1) CWE-22 CWE-22
CVE-2020-2278(1 of 1) CWE-22 CWE-22